De Geschiedenis 

Over het Gilde  

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw was in de kring van ouders van de Vrije School in Den Haag een groep die poppen maakte en een groep die zich bezighield met het ontwerpen en vervaardigen van houten speelgoed. De naam Zonnekind werd door twee leden, afzonderlijk van elkaar, ervaren als een goede naam en naar voren gebracht. Vanaf die tijd werkten beide groepen onder de naam Zonnekind.

De poppenmakers werkten hard aan de ontwikkeling van de poppen: ze verbeterden de techniek van het poppenmaken en hielden zich bezig met de ontwikkelingsfasen van het kind, de lichaamsbouw van de mens en de antroposofische gezichtspunten hierover.

Er ontstond zo een reeks poppen die afgestemd is op de lichamelijke en geestelijke ontwikkelingsfasen van het kind; voor baby, peuter, kleuter en schoolkind een heel eigen pop.

De eerste speciale poppentricot werd op de markt gebracht door Matruschka Speelgoed in Den Haag, om de patronen zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op één kwaliteit tricot. De poppenmakers gaven cursussen in het maken van Zonnekindpoppen en vertelden over de achtergronden van deze poppen. Cursisten gingen ook weer cursus geven en zo veroverden de Zonnekindpoppen het hele land. De leden van de werkgroep waren hier heel bij mee, want zoveel mogelijk kinderen profiteren op deze manier van hun arbeid.

De werkstukken werden ook vastgelegd in werkbladen, die de wereld in gingen.

Een van de leden van de oorspronkelijke groep, Edith Otger, verhuisde in 1984 naar Alkmaar. Rondom haar ontstonden ook weer groepjes poppenmakers, die niet alleen met de techniek, maar ook met de achtergronden van de poppen bezig wilden zijn. Voor deze verdieping werden ook studiedagen georganiseerd, eerst in Leiden, later in Bergen NH. Alle poppenmakers, die de groep bekend waren, werden voor deze studiedagen uitgenodigd.

Langzamerhand ontstond er een groepje dat zich inzette voor het organiseren van deze landelijke dagen en het bekend maken van de Zonnekindpoppen. Zij noemden zich de kerngroep van het Gilde van Zonnekindpoppenmakers. Een gilde is van oudsher een beroepsvereniging waar vakgenoten hun vaardigheden aan elkaar aanbieden om samen met de beste vakkennis aan het werk te gaan. Het Gilde houdt een lijst bij van adressen waar mensen terecht kunnen voor een cursus, materialen of een pop. Ook gaf zij een folder uit met informatie over de verschillende poppen. Mensen die cursus willen gaan geven kunnen bij het Gilde voor raad en steun terecht.

Delen en uitwisselen is altijd een belangrijk punt geweest rond de Zonnekindpoppen. Daarom ook zijn in april 1996 alle poppenmakers uitgenodigd zich bij het Gilde aan te sluiten. De doelstellingen van het Gilde werden toen vastgelegd in een folder.

In november 1996 zijn er 90 leden en 14 mensen die zich als belangstellende hebben aangemeld. In mei 1997 zijn er meer dan 120 leden, in december 1998 ongeveer 170.

In april 1996 onderneemt het Gilde ook actie om de naam Zonnekind te laten vastleggen. Daarop wordt ontdekt dat de naam al was gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. Het Gilde vecht dit depot aan. Na de inzet van een advocaat en veel kosten en moeite worden het beeldmerk en de naam Zonnekind gedeponeerd door Marjolein van Leeuwen namens de Vereniging het Gilde van Zonnekindpoppenmakers.

Op ledenbijeenkomsten wordt een vorm ontwikkeld voor de beoordeling van poppen van poppenmakers die het merk Zonnekind willen gaan voeren. Voor leden die deze richtljnen onderschrijven is er voor aan de pols van de pop die verkocht gaat worden, een geweven label en een informatieboekje gemaakt.

Ook in 1996 verschjnt bij uitgeverij Canteclaer een boekje onder de naam Zonnekindpoppen, aangezien de poppen in dit boekje niet aan de kwaliteitseisen van het Gilde voldoen, wordt Canteclaer verboden deze uitgave opnieuw uit te brengen.

Intussen schrjven twee leden van de kerngroep van het Gilde: Conny Dekker en Marjolein van Leeuwen verder aan het handboek over het waarom en hoe van de Zonnekindpoppen. Dit werk begon in januari 1995 op de fundamenten van het aloude ’werkschrift’ en werd in 1998 voltooid. De kunstenares Janneke Rosenbrand maakte prachtige illustraties. Een gedrukte versie van dit boek bleek niet op korte termijn te realiseren. Er is in oktober 2002 een versie beschikbaar gekomen op cd-rom: Zonnekindpoppen - basishandleiding. Van de acht mooiste illustraties zijn ook ansichtkaarten gedrukt.

Rond 2006 gaf de kerngroep aan het stokje te willen doorgeven. Omdat naar aanleiding van die oproep geen nieuwe kerngroep ontstond, zag de kerngroep zich genoodzaakt te gaan ’slapen’. Wel bleven enkele leden bijeenkomen om het erfgoed te beheren.

Eind 2010 werd besloten de Stichting Zonnekindpoppen op te richten. Enerzijds om het merk en het erfgoed te beheren, anderzijds om het Gilde te ondersteunen. Op deze manier kan zich een nieuwe kerngroep vormen die bijeenkomsten organiseert voor de ontmoeting en uitwisseling.

Voor meer informatie hierover kunt u een mail sturen naar .

Sinds Pasen 2011 is de cd-rom Zonnekindpoppen – Basishandleiding online gezet en zo beschikbaar gemaakt voor iedereen.

Besprekingen zijn gaande om het boek in gedrukte vorm uit te geven!