Het Gilde van Zonnekindpoppenmakers 

Over het Gilde  

infoboekje

Het Gilde van Zonnekindpoppenmakers bestaat uit mensen die regelmatig poppen maken of daarin cursussen geven.

Zonnekindpoppen worden gemaakt voor kinderen om mee te knuffelen en te spelen. Uitgangspunt voor de vormgeving van de verschillende Zonnekindpoppen is de gezonde ontwikkeling van het kind. Bij de keuze voor welke pop uit de reeks voor welk kind, zijn de verschillende fasen in ontwikkeling en spel een leidraad. Vanwege de hoge pedagogische waarde die poppen hebben, stelt het Gilde zich ten doel om zorg te dragen voor de kwaliteit van de Zonnekindpoppen; kwaliteit op het gebied van vormgeving, materiaalkeuze, technische en esthetische uitvoering.

De leden van het Gilde laten zich inspireren door de Antroposofie. Antropos is mens en sophia is wijsheid, oftewel wijsheid, kennis van het wezen mens.

De Gildeleden zoeken contact en uitwisseling met collega’s, dat wil zeggen ze bieden eigen kennis en vaardigheden aan en willen ook van anderen leren.

De leden van het Gilde werken met elkaar aan de handhaving van de kwaliteit van deze poppen door uitwisseling van ervaringen en verdieping in de pedagogische achtergronden, bijvoorbeeld via het forum.

Elke Zonnekindpoppenmaker garandeert de kwaliteit van zijn werk en kan daar binnen een redelijk termijn op aangesproken worden.

Zonnekind is de geregistreerde naam voor poppen die voldoen aan richtlijnen, volgens welke de leden van het Gilde hun poppen maken.

Specifieke informatie, cursussen of bestellingen kunt u via deze site vinden onder 'Adressen'.