Gebruik van het merk Zonnekind 

Het merk Zonnekind  

logo

  • Zonnekind is de geregistreerde naam voor poppen van stof en met de hand gemaakt die bedoeld zijn voor kinderen, om mee te spelen.
  • Bij de vormgeving van de verschillende poppen wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfasen van het kind, waarbij het antroposofisch mensbeeld inspiratiebron is.
  • Zonnekindpoppen worden ambachtelijk vervaardigd. Dat wil zeggen dat de maker van begin tot eind bij het proces van het ontstaan van de pop daadwerkelijk betrokken is.
  • Elke Zonnekindpoppenmaker draagt zorg voor het naleven van de richtlijnen bij het maken van een Zonnekindpop.
  • Natuurlijk kan een ieder hiervan afwijken, experimenteren en naar eigen fantasie poppen maken, maar dan niet onder de naam Zonnekind.
  • De Zonnekindpoppenmaker garandeert de kwaliteit van eigen werk en kan daar binnen een redelijke termijn op aangesproken worden.

Het gebruik van de naam Zonnekind
is zonder overeenkomst met het Gilde niet toegestaan.

Elke Zonnekindpop krijgt een registratienummer. Dit nummer wordt gebruikt als garantie voor de klant. Geweven labels en polsboekjes kunnen tegen een geringe bijdrage bij het Gilde besteld worden. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden van het Gilde van Zonnekindpoppenmakers om de kwaliteit van de aangeboden Zonnekindpoppen te bewaken en bewaren. Om dit te bereiken kan iedere labelgebruiker de toetsingslijst gebruiken om het eigen werk te beoordelen; zoveel mogelijk bijeenkomsten met collega’s te bezoeken en elkaar aan te spreken op de richtlijnen van het certificaat.

Ga zorgvuldig om met dit erfgoed.